Tíz éves évfordulóját ünnepelte a Hactivity konferencia, mely a kezdetekkor,2003-ban, mintegy hiánypótló rendezvény jött létre. Az érintett témakörök, a szakemberek száma, valamint az egész programsorozat prestige-e azóta rendkívül megváltozott. Ami változatlan maradt sok más hasonló, saját kereteit kinövő konferenciával ellenben, az a családias hangulat. A tíz éves jubileum egyébként is nagy feladatot rótt a szervezőkre, de ennek ellenére a spontaneitás és a könnyed beszélgetések is gondoskodtak arról, hogy minden a tőle megszokott rendben menjen. Valószínűleg emlékezetes marad a Twitter biztonsági mérnökének, Charlie Millernek rögtönzött előadása az autók hackelésének témakörében.235365_computer-1024x1024

A MOM Kulturális Központban megrendezésre került Hactivity nem szűkölködött eseményekben és programokban. Az elemzett és kivesézett témák között helyet kapott az IT biztonság minden területe, így szó volt a kártékony programokról, a velük szembeni védelemről, a napjainkban igen aktuális mobilbiztonságról, a biztonsági résekről, de az arcfelismerő rendszerekről, és az egyes kommunikációs eszközök védelméről is. Akik egy-egy téma iránt kifejezetten komoly érdeklődést mutattak, azok számára kisebb workshopok nyújtottak lehetőséget elmélyedni a terület tudnivalóiban.

Charlie Miller több előadás alkalmával is átadta tudását, tapasztalatait, s ezzel az idei Hactivity konferencia kétségtelenül egyik legnépszerűbb előadója volt. A mobilbiztonság aktualitásait górcső alá véve kitért az egyes operációs rendszerek biztonságosságára, a kiberbűnözés valós veszélyeire, a leggyakrabban bevetett kártékony programokra, valamint az ellenük való védekezés módjaira, de a felhasználók saját magukra jelentett veszélyeivel is foglalkozott. Másik népszerű előadása a személygépkocsikban levő rendszerek hackeléséről szólt, mellyel arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy nem csak a számítógépek és a mobileszközök vannak veszélynek kitéve, hanem az autógyártóknak is érdemes odafigyelniük a biztonsági kérdésekre.

hac5_kis

A konferencia másik neves előadója Mikko Hypponen volt, akik Finnországból érkezett, és kutatási vezetőként került szembe munkája során az IT biztonság kérdéseivel. Előadásában elsőként azt hangsúlyozta, hogy minden védekezés esetében fontos tisztában lenni azzal, hogy kik is állnak a másik oldalon. Nyilvánvalóan egészen más motiválja az anyagi haszonszerzést célként kitűző hackereket, mint azokat a kiberbűnözőket, akik kifejezetten valamelyik kormányzati szerv ellen végzik tevékenységüket, sokszor egy-egy hacktivista csoport tagjaiként. Leggyakoribbak a pénzszerzés motiválta támadások, ezek eszközei általában a kártékony programok, de előfordulnak zsaroló, hatóságok neveivel visszaélő károkozók is. A kormányzati célú hackelések esetében általában megkeresik azt a „gyenge láncszemet”, ahol beférkőzhetnek a rendszerbe akár egy megnyitott dokumentumon keresztül. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy tevékenységeink nyomon követhetőek az olyan online szolgáltatásokon keresztül, mint a Google, a Facebook, vagy a Skype. Mindennapi életünkben rendkívül sokféle alkalmazást és eszközt használunk, így személyes adataink védelme sem mindig tökéletesen megoldható.

A kiberbűnözés témája természetesen nem maradhatott anélkül a konferencián, hogy ne elemezték volna azt szakértők jogi szempontból, valamint a lehetséges következmények szemszögéből. Az azonosságlopás, a gyerekpornó, és a szellemi tulajdon védelme éppen úgy szerepeltek az előadások témakörei között, int az online közösségeken belül elkövetett kiberbűnözés.

A Hactivity konferencia idén is sorra vette a legégetőbb problémákat, a védekezési módszereket, azok hatékonyságát, valamint a jövőbeni tendenciák alakulása is felmerült az előadások alkalmával. A rendezvény ezúttal is bebizonyította, hogy a biztonsági szakemberek a támadások sikeressége ellenére is tisztában vannak az IT biztonság jelenlegi helyzetével, és a veszélyekkel.